Reinsdyr Advies

Reinsdyr Advies is een onafhankelijk bureau voor ecologisch onderzoek en advies met een specialisatie in dassen. Onze werkwijze kenmerkt zich door een analytische, onderzoekende, creatieve en realistische aanpak.

De projecten waar Reinsdyr Advies bij betrokken is, beslaan een breed spectrum aan onderwerpen en behelsen onder andere monitoring, advisering en begeleiding. Voorbeelden zijn te vinden op de pagina projecten.

We werken door het hele land, voornamelijk voor (semi-) overheden, projectontwikkelaars en collega adviesbureaus.

 

Dassen

Ook in de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) zijn dassen en dassenburchten beschermd en zorgt de aanwezigheid van een das ervoor dat bepaalde handelingen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, slechts onder voorwaarden doorgang kunnen vinden.

Nieuw in de Wnb is dat in de meeste gevallen de provincie verantwoordelijk is geworden voor de beoordeling van ontheffingsaanvragen en het beoordelingskader licht is veranderd.

Voorafgaand aan werkzaamheden dienen de eventuele effecten op de aanwezige dassen beoordeeld te worden door een dassendeskundige. Hieruit volgt een advies over te nemen mitigerende maatregelen, de noodzaak een ontheffing aan te vragen en de werkzaamheden door een deskundige te laten begeleiden. 

Reinsdyr Advies heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het beoordelen en monitoren van dassenburchten en het geven van advies bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Met grote kennis van de ecologie van de das en met een realistische blik kijken we naar de vaak ingewikkelde vraagstukken. Reinsdyr Advies is altijd op zoek naar creatieve oplossingen die de belangen van opdrachtgever en das het beste verenigt.

 

Reinsdyr Advies is aangesloten bij de Terogroep, een netwerk van groene organisaties die samen werken aan een ecologisch waardevolle leefomgeving.

Het netwerk vormt een ‘vitaal ecosysteem’ van complementaire organisaties waarin iedere organisatie optimaal kan werken vanuit eigen expertise en identiteit.

Vanuit het netwerk is een grote bron aan kennis en organisatiekracht beschikbaar die voor elke vraag een passend antwoord kan vinden.

 

 

 

Reinsdyr Advies is kandidaat voor het lidmaatschap Netwerk Groene Bureaus.