Projecten

 • Projectmedewerker van langjarig onderzoek uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut naar de bodemecologie van kruiden- en faunarijke graslanden op veengronden.
   
 • Opstellen plan van aanpak bij de inschrijving voor een begrazingsproject met schapen en geiten in het Natura2000 gebied Fochteloërveen.
   
 • Co-auteur, samen met professor Wim van der Putten, van een artikel over bodembiologie, ter publicatie in het Vakblad Natuur, Bos & Landschap.
   
 • Literatuuronderzoek naar de invloed van bodemchemie en bodembiologie op de kwaliteit van graslanden.
   
 • Vlinderinventarisatie in het kader van SNL monitoring, uitgevoerd voor Flora & Fauna Expert.